Ventilationen sköter om hälsan för huset och de som bor i fastigheten. Den ämnar hålla fukt och föroreningar i schack och bibehålla ett behagligt klimat genom reglering av syrenivå och temperaturfördelning i hemmet.
Luftföroreningar såsom mögel, matos, rök och eldningsgaser är osunt att ha i luften omkring sig. Ett välfungerande ventilationssystem i hemmet hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra luftburna besvär.

Ventilation i ett hus bygger generellt på tre principer:

LUFTEN SOM TAS IN I HUSET (TILLUFT)

LUFTEN SOM RÖR SIG MELLAN RUMMEN

LUFTEN SOM TAS UT UR HUSET (FRÅNLUFT)

 

Akono Ventilation hjälper dig med skötsel av frånluftsventilationen, primärt i våtutrymmen som är en viktig del i kedjan när det gäller att hålla rätt fuktnivå som i längden motverkar mögel.

franluftsventilation

Kanal som är full med smuts bakom kåpan

Rengöring av frånluftsventilation

Rengöring av frånluftsventilation

På bloggen kan du läsa mer om de tekniska detaljerna bakom frånluftsventilationen i våtutrymmen:
Akono-Blogg/Våtutrymmen

Vill du boka en rengöring eller har frågor kan du klicka på länken nedan.

Kontakta Oss


Beställ här: