Imkanal är namnet på frånluftskanalen i köksfläktar. Dess uppgift är att leda bort matos när du lagar mat.
När du använder spisen bildas avlagringar av partiklar och fett i imkanalen som vid en brand kan antändas och förvärra skadan på hemmet.  Risken för detta kan enkelt reduceras med regelbunden rengöring.  Då nära hälften av alla husbränder startar i köket* bör en välskött köksfläkt och tillhörande imkanal vara en självklarhet för alla husägare.

Fackmannamässig skötsel av imkanal och fläkt förlänger dessutom levnadstiden för enheten. Vid regelbunden användning rekommenderar Akono Ventilation en rengöring vartannat till vart tredje år.

imkanal grafik
*Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

På bloggen kan du läsa mer om de tekniska detaljerna bakom frånluftsventilationen i köket.

Kontakta Oss

Beställ här:

Vill du boka en rengöring eller har frågor, klicka på länken nedan.

Kontakta Oss