020-123 900 [email protected]

Akono utför OVK

Visste du att det vanligaste felet som upptäcks vid OVK är smuts i fläktar och kanaler? Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationen fungerar.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Kravet på att utföra OVK har funnits sedan 1991 och det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att en OVK utförs. Vi på Akono AB Värme & Ventilation hjälper dig, oavsett om det är offentliga byggnader, flerbostadshus eller kontor, att utföra en obligatorisk ventilationskontroll. Våra licensierade besiktningsmän kontrollerar om inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Vi ger då även förslag på hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Om det finns brister skall dessa åtgärdas inom sex månader från att besiktningen har utförts.

OVK utförs nu i Malmö med omnejd vilket betyder att vi kan ta uppdrag i hela Skåne och södra Sverige. Vid en obligatorisk ventilationskontroll tittar vi bland annat på huruvida ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett. Vanliga fel som upptäcks är att det finns smuts i fläktar och kanaler. Det kan även vara så att luftflödena är lägre än de flöden som var beräknade när huset byggdes. Vid eventuella fel och brister ger vi Er en offert på åtgärder. Nedan kan du se hur ofta en OVK behöver göras (exklusive första gången ett ventilationssystem tas i bruk).

 

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Kontakta oss idag för att få offert på OVK!