Rengöring av frånluftsventilation

Visste du att den vanligaste orsaken till svartmögel i badrummet är dålig ventilation? Dessutom är en smuts- och fettfylld kökskanal den vanligaste brandspridningsorsaken i hemmet.

Skydda hemmet mot angrepp

Ventilationen i ditt hem ska transportera ut gammal dålig luft och ta in ny fräsch luft. När detta inte fungerar uppstår angrepp både på huset och de som bor där i. Vår rekommendation på Akono Ventilation är att rengöra dessa kanaler vart tredje till vart fjärde år.

När en ventilationskanal som är igentäppt av damm eller annan smuts och skräp inte klarar av att byta ut den gamla luften kan mögelskador uppstå. Detta är extra vanligt i våtutrymmen så som badrum där det är vanligt med svartmögel. Dålig luft är även en vanlig orsak för uppkomst av astma och allergi hos barn.

Ett välfungerande ventilationssystem i hemmet hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra luftburna besvär.

Ventilation i ett hus bygger generellt på tre principer:

LUFTEN SOM TAS IN I HUSET (TILLUFT)

LUFTEN SOM RÖR SIG MELLAN RUMMEN

LUFTEN SOM TAS UT UR HUSET (FRÅNLUFT)

Akono Ventilation hjälper dig med skötsel av frånluftsventilationen, primärt i våtutrymmen som är en viktig del i kedjan när det gäller att hålla rätt fuktnivå som i längden motverkar mögel.

På bloggen kan du läsa mer om de tekniska detaljerna bakom frånluftsventilationen i våtutrymmen: Akono-Blogg/Våtutrymmen

Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster eller en bokningsförfrågan!