ROT-avdrag

När du köper en tjänst hos oss, har du möjlighet att nyttja ROT-avdrag!

Vi gör det enkelt för dig – det enda du behöver uppge vid beställning är:

– Ägarens namn och personnummer
– Fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras.

Med Rot-avdrag får du ned kostnaden på arbetet. Tänk dock på att du själv är ansvarig för att du är berättigad till ROT-avdrag.

Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Akono AB dragit av, har Akono AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

 

Kriterier för att kunna nyttja ROT-avdrag

– Du måste ha fyllt 18 år.
– Du ska ha svenskt personnummer och ska vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
– Du måste stå som ägare till den fastighet vi utför rengöring i hos Skatteverket senast vid betalningsdatum.
– Du måste själv bo i bostaden där arbetet utförts.
– Du måste själv ha betalat för tjänsten.
– Du måste betalat in tillräckligt mycket skatt.
– Du måste ha ROT-avdrag kvar att använda vid tjänstens utförande. Som fastighetsägare har du rätt till 50 000 kr/år.

För mer information se skatteverkets hemsida.

OBS: ROT-avdrag för ventilation samt avlopp är icke godkänt för dig som bor i en BRF.

 

 

Om ni fortfarande är osäker på ifall ni är ROT-berättigad samt om ni vill få priser på våra tjänster utan ROT-avdrag så kan ni ringa till vår kundtjänst på tel: 020-123 900